4 வகை யாழ்ப்பாணத்து சொதி..

4வகை யாழ்ப்பாணத்து சொதி

யாழ்ப்பணத்தில் சோதி என்றால் உடனே இடியப்பம் தான் நினைவில் வரும்.இடியப்பம்,புட்டு உடன் சோதி சேர்த்து சாப்பிட்டால் அதன் சுவையே தனி.அதுவும் 4 வகை சோதி என்றால் ?

கீழே கானொளி இணைப்பு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது .அதை பார்த்து வீட்டில் நீங்களும் செய்து ருசியுங்கள்.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *