முகத்தில் இருக்கும் வெண்புள்ளி திட்டுகள்>>வெள்ளை தழும்பு நோய்????

Visits of Current Page:2129 GlobalTotal: 358686முகத்தில் இருக்கும் வெண்புள்ளி திட்டுகள் வேகமாக மறைய என்ன செய்யலாம்? முகத்தில் வெண்புள்ளி தென்படுகிறதா.…

31 ம் நாள் நினைவு அஞ்சலி

Visits of Current Page:224 GlobalTotal: 358686சிவபிரகாஷம் குணேசலிங்கம் (முன்னாள் சுகாதார உத்தியோகத்தர் – Sanitary Inspector) அமைதியின் உருவமாகவும்அடக்கத்தின் இருப்பிடமாகவும்பண்பின்…

“ஒரு பிஞ்சின் ஏக்கம்”

Visits of Current Page:278 GlobalTotal: 358686தூங்கிப் பல நாட்களாகிச்சோர்ந்திருக்கும் நெஞ்சிலேஊர வந்த காற்றிலேசேர்ந்து வந்த தாலாட்டிலேநெஞ்சுருக மெய் சிலிர்த்துதன்னையே தான்…

பெண்களுக்கு சிறந்த பலனை தரும் கூர்மாசனம்

Visits of Current Page:150 GlobalTotal: 358686நாம் எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தாலும், நல்ல பண்புள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். மனதில் எழும்…