முகத்தில் இருக்கும் வெண்புள்ளி திட்டுகள்>>வெள்ளை தழும்பு நோய்????

முகத்தில் இருக்கும் வெண்புள்ளி திட்டுகள் வேகமாக மறைய என்ன செய்யலாம்? முகத்தில் வெண்புள்ளி தென்படுகிறதா. அச்சப்படவும் வேண்டாம். அலட்சியப்படுத்தவும் வேண்டாம். வீட்டில்…

31 ம் நாள் நினைவு அஞ்சலி

சிவபிரகாஷம் குணேசலிங்கம் (முன்னாள் சுகாதார உத்தியோகத்தர் – Sanitary Inspector) அமைதியின் உருவமாகவும்அடக்கத்தின் இருப்பிடமாகவும்பண்பின் பெருந்தகையாகவும்பாசத்தின் உறைவிடமாகவும்எம்மத்தியில் அன்பு நண்பனாகஇருந்த உத்தமரே!!மண்ணோடு…

“ஒரு பிஞ்சின் ஏக்கம்”

தூங்கிப் பல நாட்களாகிச்சோர்ந்திருக்கும் நெஞ்சிலேஊர வந்த காற்றிலேசேர்ந்து வந்த தாலாட்டிலேநெஞ்சுருக மெய் சிலிர்த்துதன்னையே தான் மறந்துஎங்கோ ஒரு பாயிலேகன்னமதில் நீர் வழியச்சொந்தங்களின்…

பெண்களுக்கு சிறந்த பலனை தரும் கூர்மாசனம்

நாம் எவ்வளவு பெரிய பதவியில் இருந்தாலும், நல்ல பண்புள்ளவனாக இருக்க வேண்டும். மனதில் எழும் எண்ணங்களுக்கெல்லாம் செவிசாய்க்காமல் அவயங்களை ஒடுக்கி, புத்திபூர்வமாக…