கீழ் முதுகு வலி..>Spinealgia

வலியை ஏன் வாழ்க்கைத் துணை ஆக்க வேண்டும்? முதுகு விறைப்பு, தசைப்பிடிப்பு, நாள்பட்ட வலி ஆகியன வயது ஆக ஆக நம்மைத் தொற்றிக் கொள்கின்றன. கீழ்முதுகை பாதித்த வலியானது…

நாகப்பர் நாகேஸ்வரன்

நாகப்பர் நாகேஸ்வரன் 27.01.1956 – 17.02.2024 குடத்தனையை பிறப்பிடமாகவும் ஊரிக்காட்டினை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட நாகப்பர் நாகேஸ்வரன் அவர்கள் சனிக்கிழமை,17.02.2024 அன்று இறைபதம்…

+சோளம் (Great millet)என்ற சிறு தானியம் பற்றி தெரிந்து கொள்வோம்

சோளம் சோளம் என்பது புல்வகையைச் சேர்ந்த பல இனங்களை உள்ளடக்கிய தாவரமாகும் . இவற்றில் சில வகைகள் தானியங்களுக்காகவும் வேறு சில…

பாப் மார்லி(ரேகி இசைப்பாடகன் ) வாழ்கை வரலாறு

பாப் மார்லி ராபர்ட் நெஸ்டா மார்லி பிப்ரவரி 6, 1945 இல் பிறந்தார். பாப் செடெல்லா மார்லிக்கு 18 வயதாக இருந்தபோது…