ஞானம்மா சுந்தரலிங்கம்

Visits of Current Page:1428 GlobalTotal: 358666யாழ்பாணம் உடுப்பிட்டி வடக்கு கம்பர்மலை செம்பாடு என்ற இடத்தை பிறப்பிடமாகக்கொண்ட ஞானம்மா சுந்தரலிங்கம் 18.11.2023…

உலக சர்க்கரை நோய் தினம்(WORLD DIABETES DAY)

Visits of Current Page:521 GlobalTotal: 358666உலக நீரிழிவு தினம் (WDD) 1991 இல் IDF மற்றும் உலக சுகாதார அமைப்பால்…

அமரர் தங்கராஜா துரைராஜா

Visits of Current Page:522 GlobalTotal: 358666திரு.தங்கராஜா துரைராஜா(Formerly at Lawrie Muthu Krishna & Co., Colombo) உடுப்பிட்டி வடக்கு…

சாமந்திப்பூ மருத்துவக் குணம்

Visits of Current Page:1317 GlobalTotal: 358666இயற்கையின் உன்னதப் படைப்பில் அனைத்தும் அழகே, அதிலும் மகத்துவமானது மலர்கள். சாமந்திப்பூ பார்ப்பதற்கு அழகாக…