உங்களுக்கு பிடித்த கிழங்குகறி பற்றிஸ் புதுவடிவில் தயாரிப்பது எப்படி ?

Visits of Current Page:840 GlobalTotal: 358511இம்முறையில் தயாரித்த பற்றிஸ் மொறு மொறு என்று நன்றாக வந்தது .இதோ உங்களுக்காக இதை…

சி .அன்னலக்‌ஷ்மி

Visits of Current Page:834 GlobalTotal: 358511சி .அன்னலக்‌ஷ்மிஈச்சமோட்டையை பிறப்பிடமாகவும் உடுவிலை வசிப்பிடமாகவும் கொண்ட சி .அன்னலக்‌ஷ்மி அவர்கள் 17/03/2023 இன்று…

உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவது பற்றிய விழிப்புணர்வு

Visits of Current Page:340 GlobalTotal: 358511பச்சை உருளைக்கிழங்கு சாப்பிடுவது பாதுகாப்பானதா? நீங்கள் சரக்கறைக்குள் உருளைக்கிழங்கு வைத்திருப்பதை நீங்கள் அறிவீர்கள்.அவற்றில் சில…

கியூபா ஏவுகணை நெருக்கடி (60 வருடங்களுக்கு முன்பு)

Visits of Current Page:1033 GlobalTotal: 358511அக்டோபர் 1962 இன் கியூபா ஏவுகணை நெருக்கடியானது பனிப்போரின் போது அமெரிக்காவிற்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும்…

சர்வதேச மகளிர் தினம்

Visits of Current Page:266 GlobalTotal: 358511ஒவ்வொரு ஆண்டும் மார்ச் 8 ஆம் தேதி, சர்வதேச மகளிர் தினம் பெண்களின் சாதனைகளை…