மே 15 சர்வதேச குடும்ப தினம்!

Visits of Current Page:203 GlobalTotal: 306458அனைவர்க்கும் சர்வதேச குடும்பதின வாழ்த்துக்கள் மக்கள்தொகை போக்குகள் மற்றும் குடும்பங்கள் 2022 இன் பிற்பகுதியில்,…

பனை மரங்களின்  (Palm Tree) பயன்பாடு!

Visits of Current Page:200 GlobalTotal: 306458பனை மரங்கள் அபிவிருத்தி அடைந்த வல்லரசு நாடுகளிலே செழித்து வளரக் கூடியனவாக இருந்திருந்தால் பனம்பழங்கள்…

ஒருத்தியின் இறுதி வரிகள் …

Visits of Current Page:502 GlobalTotal: 306458தோழிகளில் எவளோ ஒருத்தி  செய்து வைத்த அறிமுகம் ஆரம்பத்தில் அதிகம் நாட்டமில்லை பிறகொரு பொழுதில்…

நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் தடுக்கப்பட்டுள்ளீர்களா? சரிபார்க்க இந்தப் படிகளைப் பின்பற்றவும்

Visits of Current Page:149 GlobalTotal: 306458பிளாட்பார்மில் உள்ள தொடர்புடனான தொடர்பை நிறுத்தும் எந்தவொரு குறிப்பிட்ட தொடர்பையும் தடுக்கும் தனியுரிமை அம்சத்தை…

மே தினம் எனப்படும் உலகத் தொழிலாளர் தினம்

Visits of Current Page:612 GlobalTotal: 306458மே தினம் என்றால் என்ன, அது ஏன் கொண்டாடப்படுகிறது? மே நாள் அல்லது மே…