கணித பேரரசன் நல்லையா பற்றி பேராசிரியர் சிவக்கொழுந்து சிறிசற்குணராஜா!

நல்லையா சேர் எப்படி எல்லாம் எம்மை ஆட்கொண்டார் என எண்ணுகையில் “கணந்தோறும் தோன்றும் வியப்புக்கள்” என சுப்பிரமணிய பாரதியார் பாஞ்சாலி சபதத்தில்…

அரிசி தண்ணீர் உண்மையில் முடி வளர்ச்சியை அதிகரிக்குமா?

அரிசி நீர் எவ்வாறு நமது ஆற்றல் மட்டங்களை உயர்த்துகிறது மற்றும் தாவரங்கள் வேகமாக வளர உதவுகிறது என்பதை நாம் அனைவரும் அறிவோம். ஆனால்…