உயிர்வலி குறும்படம்

சமுகத்துக்கு இன்றியமைவான விழிப்புணர்வு. குறும்படம் “”உயிர்வலி

திருமணத்திற்கு முன் தவாறாக நடந்து கொள்ளும் அனைவருக்கும் நல்லதொரு எடுத்து காட்டாக உள்ளது

Actors – Priyan, Sujitha, Kavithayini, Jeeveswaran, Ambikai, Ramya, Vakeesan, Buddiga Rohana Dheera & Shalini Charles

Cinematography & Editing – Sri Thusikaran

Music & SFX – Priyan

Written & Directed By – Shalini Charles

Production House & Studio –

Yarl Entertainment

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *