ஒவ்வாமை, மற்றும் காது நோய்த்தொற்று

ஒவ்வாமை மற்றும் காது நோய்த்தொற்றுகளுக்கு இடையிலான இணைப்பு நடுத்தர காது நோய்த்தொற்றுகள் பொதுவானவை, குறிப்பாக சிறு குழந்தைகளிடையே. சிலருக்கு அடிக்கடி காது…

இரும்புச்சத்து குறைபாடு எப்படி கண்டறிவது? சிகிச்சைகள் என்ன?

இரும்புச்சத்து என்பது பல உடல் செயல்பாடுகளுக்கு இன்றியமையாத ஒரு கனிமம் ஆகும். இது இரத்தத்தில் ஆக்ஸிஜனை கொண்டு செல்வதற்கு அவசியமானது. உயிரணுக்களின்…