சோழர்கள் எங்கே சென்றார்கள்?

Visits of Current Page:533 GlobalTotal: 358650சோழர்கள் வாழ்ந்த தீவு – முழு ஆதாரத்துடன்!

தமிழி பற்றிய வரலாற்று உண்மை ஒலி ஒளியில்

Visits of Current Page:477 GlobalTotal: 358650தமிழி பற்றிய வரலாற்று உண்மையை ஒலி ஒளியில் ஆவணப்படுத்தும் மிக உன்னதமான உழைப்பு .…

மாயன்கள் தமிழர்களா? | Mayans are Tamilians? 

Visits of Current Page:388 GlobalTotal: 358650

ராஜேந்திரசோழன் சுமத்ராவில் (கடாரம்)

Visits of Current Page:398 GlobalTotal: 358650Cholaர்களின் Kadaram Lembah Bujang கிபி 1025 இல், ராஜேந்திர சோழப் படைகளை இந்தியப்…

ஓர் ஒல்லாந்தத் தளபதியின் யாழ்ப்பாண நினைவுத்திரட்டு

Visits of Current Page:352 GlobalTotal: 358650ஓர் ஒல்லாந்தத் தளபதியின் யாழ்ப்பாண நினைவுத்திரட்டு – மணி வேலுப்பிள்ளை குரல்: ஆனந்தராணி பாலேந்திரா…

தமிழ் புத்தாண்டு சித்திரை ஒன்றா? தை ஒன்றா? | இரா.மன்னர் மன்னன்

Visits of Current Page:781 GlobalTotal: 358650மன்னர் மன்னன் தமிழர்களால் போற்றபடவேண்டிய ஒரு மிக சிறந்த ஆய்வாளர், மிக தெளிவாக ஆதாரங்களுடன்…

ஆளுகிறான் தமிழன்,உலகம் பூராவும் | Explained Who are the Tamil People

Visits of Current Page:748 GlobalTotal: 358650பல தரப்பட்ட நியூஸ் சோர்ஸ்களின் மூலம் கிடைக்கும் செய்திகளை பகிர்ந்துகொள்ளுகிறோம். நீங்கள் இணையத்தில் இதன்…

யார் இந்த கரிகால் சோழன்? Karikala Cholan History in Tami

Visits of Current Page:907 GlobalTotal: 358650என்னுடைய காணொளியில் நான் அரசர்களை “அவண், இவண்” என்று சொல்லுவது, அவர்களை மரியாதை இல்லாமல்…

குமரிக்கண்டம் எப்படி அழிந்திருக்கும்?The Lost Continent of Kumari Kandam

Visits of Current Page:650 GlobalTotal: 358650தமிழர்களின் ஆதி இடம் என்று கருதப்படும் குமரிக்கண்டம் எவ்வாறு அழிந்தது? என்பதை நிரூபிக்கும் வகையில்…

யார் இந்த கரிகால சோழன்?

Visits of Current Page:727 GlobalTotal: 358650

கீழடி ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்திருக்கக்கூடும்

Visits of Current Page:866 GlobalTotal: 358650தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறை தற்போது கீழடி தொகுப்பு, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை, கங்கை…

கல் தோன்றா மண் தோன்றா காலம் முன் தோன்றியது தமிழ் மொழி என கூறுவது எப்படி?

Visits of Current Page:766 GlobalTotal: 358650அது எப்படி, கல் தோன்றி, மண் தோன்றா முன்னரே, தமிழன் தோன்றமுடியும்? இந்த வரிகள்…