இயற்கை – நிலம் – இசை – 14 .

Visits of Current Page:539 GlobalTotal: 358471ஆவணப்படங்களில் இயற்கையும் இசையும் There is music in all things, if men…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 13 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:335 GlobalTotal: 358471ஆவணப்படங்களில் இயற்கையும் இசையும்: There is music in all things, if men…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 12 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:369 GlobalTotal: 358471ஸ்கண்டிநேவிய – ரஷ்ய – யப்பான் நிலம்சார் இசைகள்: ஸ்கண்டிநேவிய – ரஷ்ய –…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 11 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:302 GlobalTotal: 358471ஐரோப்பிய நாடுகளின் தேசிய எழுச்சிகளும் நிலம்சார் இசைகளும்: மற்றெல்லாக்கலைகளையும் விட இசையும், ஓவியமும் உலகமொழியாகவும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 10 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:317 GlobalTotal: 358471திணைகளுக்கென இசை வழங்கிய தமிழிசையும்அதை ஒத்த கிரேக்க இசையும் பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த பல்வேறு …

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 09 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:266 GlobalTotal: 358471கிரேக்கர்களும் இந்தியர்களும் பண்டமாற்று பொருட்களும் அதனுடன் கலந்தினித்த யாழ் இசைக்கருவியும்: பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 08 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:340 GlobalTotal: 358471இயற்கை நிலப்பரப்புகளில் இசையுடன் உறைந்த நாடோடிகள்: நாடோடிமக்கள் உலகெங்கும் வாழ்கிறார்கள். ஊர்,ஊராகச் சென்று இசைவழங்கிய…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 07 – T.சௌந்தர்.

Visits of Current Page:375 GlobalTotal: 358471நிலம் – இசை குறித்து சீனமரபும், தமிழ் மரபும்: கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு சற்று முன்னும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 06 – T.சௌந்தர்.

Visits of Current Page:552 GlobalTotal: 358471நிலமும் ஓவியமும் : Landscape [ நிலப்பரப்பு ] என்ற சொல்லை வழங்கிய ஓவியர்கள்!…

இயற்கை – நிலம் – இசை [ 5 ] T .சௌந்தர்

Visits of Current Page:346 GlobalTotal: 358471பிற மொழிகளில் இயற்கை, நிலம் பற்றிய குறிப்புகள் காளிதாசன் கவிதைகள்: உலகெங்கும் இந்தியப்பண்பாடு என்றதும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை[ 4 ] T .சௌந்தர்

Visits of Current Page:421 GlobalTotal: 358471கவிதை, நாடகம் , சிற்பக்கலைகளும் சில குறிப்புகளும்… ஒவ்வொரு கலைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இயல்புண்டு.…

இயற்கை – நிலம் பற்றிய பழைய நம்பிக்கைகளும் எழுத்துக்களும்:

Visits of Current Page:689 GlobalTotal: 358471இயற்கை பற்றிய வெளிப்பாடுகளை மனிதன் மிக பழங்காலத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தியதை பழைய உலக இலக்கியங்களிலும் காண்கிறோம்.…