இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 11 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:12 GlobalTotal: 177243ஐரோப்பிய நாடுகளின் தேசிய எழுச்சிகளும் நிலம்சார் இசைகளும்: மற்றெல்லாக்கலைகளையும் விட இசையும், ஓவியமும் உலகமொழியாகவும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 10 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:30 GlobalTotal: 177243திணைகளுக்கென இசை வழங்கிய தமிழிசையும்அதை ஒத்த கிரேக்க இசையும் பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த பல்வேறு …

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 09 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:39 GlobalTotal: 177243கிரேக்கர்களும் இந்தியர்களும் பண்டமாற்று பொருட்களும் அதனுடன் கலந்தினித்த யாழ் இசைக்கருவியும்: பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 08 – T.சௌந்தர்

Visits of Current Page:50 GlobalTotal: 177243இயற்கை நிலப்பரப்புகளில் இசையுடன் உறைந்த நாடோடிகள்: நாடோடிமக்கள் உலகெங்கும் வாழ்கிறார்கள். ஊர்,ஊராகச் சென்று இசைவழங்கிய…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 07 – T.சௌந்தர்.

Visits of Current Page:61 GlobalTotal: 177243நிலம் – இசை குறித்து சீனமரபும், தமிழ் மரபும்: கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு சற்று முன்னும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 06 – T.சௌந்தர்.

Visits of Current Page:175 GlobalTotal: 177243நிலமும் ஓவியமும் : Landscape [ நிலப்பரப்பு ] என்ற சொல்லை வழங்கிய ஓவியர்கள்!…

இயற்கை – நிலம் – இசை [ 5 ] T .சௌந்தர்

Visits of Current Page:66 GlobalTotal: 177243பிற மொழிகளில் இயற்கை, நிலம் பற்றிய குறிப்புகள் காளிதாசன் கவிதைகள்: உலகெங்கும் இந்தியப்பண்பாடு என்றதும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை[ 4 ] T .சௌந்தர்

Visits of Current Page:110 GlobalTotal: 177243கவிதை, நாடகம் , சிற்பக்கலைகளும் சில குறிப்புகளும்… ஒவ்வொரு கலைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இயல்புண்டு.…

இயற்கை – நிலம் பற்றிய பழைய நம்பிக்கைகளும் எழுத்துக்களும்:

Visits of Current Page:366 GlobalTotal: 177243இயற்கை பற்றிய வெளிப்பாடுகளை மனிதன் மிக பழங்காலத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தியதை பழைய உலக இலக்கியங்களிலும் காண்கிறோம்.…

T.சௌந்தர் எழுதும் புதிய தொடர்..இயற்கை-நிலம்-இசை

Visits of Current Page:208 GlobalTotal: 177243T.சௌந்தர் எழுதிய அதிக வாசகர்களை கவர்ந்த காலமும் படைப்புலகமும் என்ற ஆராய்வு கட்டுரையை தொடர்ந்து…

இயற்கை-நிலம்-இசை

Visits of Current Page:288 GlobalTotal: 177243இயற்கை – நிலம் – இசை : –  T.சௌந்தர் ஓர் அறிமுகம்.  எல்லாக்கலைகளுக்கும்…