இயற்கை – நிலம் – இசை – 14 .

ஆவணப்படங்களில் இயற்கையும் இசையும் There is music in all things, if men had ears – என்பது புகழ்பெற்ற…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 13 – T.சௌந்தர்

ஆவணப்படங்களில் இயற்கையும் இசையும்: There is music in all things, if men had ears – என்பது புகழ்பெற்ற…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 12 – T.சௌந்தர்

ஸ்கண்டிநேவிய – ரஷ்ய – யப்பான் நிலம்சார் இசைகள்: ஸ்கண்டிநேவிய – ரஷ்ய – யப்பான் நிலம்சார் இசைகள்: மத்திய காலத்தைத்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 11 – T.சௌந்தர்

ஐரோப்பிய நாடுகளின் தேசிய எழுச்சிகளும் நிலம்சார் இசைகளும்: மற்றெல்லாக்கலைகளையும் விட இசையும், ஓவியமும் உலகமொழியாகவும் கலாச்சார, பண்பாட்டு எல்லைகளையும் தாண்டிய கலைகளாகவும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 10 – T.சௌந்தர்

திணைகளுக்கென இசை வழங்கிய தமிழிசையும்அதை ஒத்த கிரேக்க இசையும் பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த பல்வேறு  நாகரீக மக்களின்  தொடர்புகளும், கலப்புகளும் தங்கள்,…

இயற்கை – நிலம் – இசை : தொடர் 09 – T.சௌந்தர்

கிரேக்கர்களும் இந்தியர்களும் பண்டமாற்று பொருட்களும் அதனுடன் கலந்தினித்த யாழ் இசைக்கருவியும்: பண்டைக்காலத்தில் வாழ்ந்து மறைந்த பல்வேறு நாகரீக மக்களின் தொடர்புகளும், கலப்புகளும்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 08 – T.சௌந்தர்

இயற்கை நிலப்பரப்புகளில் இசையுடன் உறைந்த நாடோடிகள்: நாடோடிமக்கள் உலகெங்கும் வாழ்கிறார்கள். ஊர்,ஊராகச் சென்று இசைவழங்கிய நாடோடி இனமக்களில் ஐரோப்பாவில் வாழும் ஜிப்ஸி…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 07 – T.சௌந்தர்.

நிலம் – இசை குறித்து சீனமரபும், தமிழ் மரபும்: கிறிஸ்துவின் காலத்திற்கு சற்று முன்னும் பின்னுமாக நூற்றாண்டுகளில் உலகின் சில பாகங்களில்…

இயற்கை – நிலம் – இசை : 06 – T.சௌந்தர்.

நிலமும் ஓவியமும் : Landscape [ நிலப்பரப்பு ] என்ற சொல்லை வழங்கிய ஓவியர்கள்! 30,000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் புள்ளிகளாலும்,கோடுகளாலும் குகைகளில்…

இயற்கை – நிலம் – இசை [ 5 ] T .சௌந்தர்

பிற மொழிகளில் இயற்கை, நிலம் பற்றிய குறிப்புகள் காளிதாசன் கவிதைகள்: உலகெங்கும் இந்தியப்பண்பாடு என்றதும் முதலில் சமஸ்கிருதப்பண்பாடே தலைநீட்டும் அளவுக்கு அதற்கான…

இயற்கை – நிலம் – இசை[ 4 ] T .சௌந்தர்

கவிதை, நாடகம் , சிற்பக்கலைகளும் சில குறிப்புகளும்… ஒவ்வொரு கலைக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இயல்புண்டு. தொன்மைக் காலத்திலிருந்து இயற்கையை அழகியலுடன் வெளிப்படுத்தியதில்…

இயற்கை – நிலம் பற்றிய பழைய நம்பிக்கைகளும் எழுத்துக்களும்:

இயற்கை பற்றிய வெளிப்பாடுகளை மனிதன் மிக பழங்காலத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தியதை பழைய உலக இலக்கியங்களிலும் காண்கிறோம். குறிப்பாக பண்டைய கிரேக்க,ரோம இலக்கியங்களில் இயற்கை…