50வயது தாண்டிய ஆண்களுக்கு சிறு நீர் கழிப்பதில் ஏற்படும் பிரச்சனை?

இதற்கு வைத்திய முறை , நோய்காரணி பற்றிய புரிந்துணர்வு இருந்தால் ஓரளவுக்கு அதிலிருந்து எம்மை பாதுகாக்கலாம் என்ற நினைவுடன்

மருத்துவ மாணவர் சுஜன் சுகுமாறன்

தருகின்ற மருத்துவ விளக்கத்தை உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *