மாமனிதர் பேராசிரியர் அழகையா துரைராஜாவின் நினைவுநாள் இன்று

மாமனிதர் பேராசிரியர் அழகையா துரைராஜாவின் நினைவுநாள் இன்று- 11.06.2021 மகாவலி ஆற்றில் ஒற்றைத்தூணில் நிற்கும் நீண்ட பாலத்தை கட்டிய யாழ்ப்பாணத்து பொறியியலாளரான…

உடுப்பிட்டி வடக்கு கொம்மந்தறை மனோன்மணி அம்மன் ஆலயம் > ‌வேட்டைத்தி௫விழா

இன்று ஊரே விழாக்கோலம்பெற்றிருக்கும் மிக மகிழ்ச்சியான ஒரு நாள்கொம்மந்தறை ஊர் வீதிகளில் ஊர் வலம் வரும் அம்மன் மக்களுக்கு தரிசனம் தந்து…