வீட்டிலேயே இலகுவான முறையில் marshmallow செய்யும் முறை

சிறுவர்களுக்கு மிகவும் பிடித்த மாஸ்மலோ வீட்டிலேயே இலகுவான முறையில் செய்யும் முறை.
கீழே தரப்பட்ட சரியான அளவுமுறையை கவனமாக பின்பற்றினால் அழகான
ருசியான மாஸ்மலோ கிடைக்கும்

Ingredients

Gelatin : 30 grams

sugar : 250 grams

hot water : 120 ml(1/2 cup )

Vanilla essence : few drops

Food color : few drops

Water : 120ml(1/2 cup)

corn flour or icing sugar as needed

செய்யும் முறை வீடியோவில் தரப்பட்டுள்ளது

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *