யாழ்ப்பாணத்துச் செல்வம் வெங்காயம்

Visits of Current Page:280
GlobalTotal: 177286

இக் காணெளியை பார்த்த போது என்னுள் பழைய ஞாபகங்கள் மீண்டும் புத்துணர்வாக ஓடியது.வெங்காய செய்கை மூலம் ‌யாழ்பாணத்தவர் அந்த காலத்தில் பெரும் பணம் ஈட்டியதும் நினைவில் வந்தது.பணப்பயிரான வெங்காய செய்கை பற்றிய இந்த காணெளி புலம் பெயர்ந்து வாழும் எமக்கு ஒரு புதிய உணர்வை தரும் என்ற நம்பிக்கையில் இங்கே காட்சிபடுத்துகிறேன்.

Leave a Reply