யாழ்ப்பாணத்தில் மிகப்பெரிய பட்டத்திருவிழா!

தை பொங்கலையோட்டி வழமையாக வல்வையில் நடைபெறும் பட்டமெற்றும் போட்டி இம்முறை
சில தடங்கல்கள் காரணமாக நடைபெறவில்லை.இருப்பனும் எனது தேடலில் கிடைத்த
வீடியோ ஒன்றை கீழே தந்துள்ளேன்.

Visits of Current Page: 304
Visits of Current Page: 2
GlobalTotal: 113975

Leave a Reply