யார் இந்த கரிகால் சோழன்? Karikala Cholan History in Tami

Visits of Current Page:829
GlobalTotal: 306326

என்னுடைய காணொளியில் நான் அரசர்களை “அவண், இவண்” என்று சொல்லுவது, அவர்களை மரியாதை இல்லாமல் பேசுவது என்று பொருளல்ல. தமிழின் அதுவும் ஒரு மிக மரியாதையான வார்த்தைகளே! தமிழை படியுங்கள்..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *