யார் இந்த கரிகால் சோழன்? Karikala Cholan History in Tami

என்னுடைய காணொளியில் நான் அரசர்களை “அவண், இவண்” என்று சொல்லுவது, அவர்களை மரியாதை இல்லாமல் பேசுவது என்று பொருளல்ல. தமிழின் அதுவும் ஒரு மிக மரியாதையான வார்த்தைகளே! தமிழை படியுங்கள்..

Visits of Current Page: 113
Visits of Current Page: 3
GlobalTotal: 72072

Leave a Reply