மறைக்கப்பட்ட மாயன்கள் கட்டிய மர்மமான இந்து பிரமிட்(காணொளி)

இக் காணொளி பிரவீன் மோகன் என்பவரால் காட்சிபடுத்தப்பட்டது.இவர் இது போன்ற தமிழர்கள் கட்டிய பழமைவாய்ந்த கோயில்கள் பற்றிய காணோளிகளை தொடர்ந்தும் வெளியிடுவருபவர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

உலகத்தின் மிகப்பெரிய கோவிலைக் கட்டியது தமிழனா?

Visits of Current Page: 386
Visits of Current Page: 2
GlobalTotal: 109737