புட்டு பாடல்|தேசிய உணவு|யாழ்ப்பாணம்

புட்டின்றி ஈழமா?

வரிகள்:-உமாகரன் இராசையா

இசை:-வெற்றி சிந்துஜன்

குரல்:-ரமணன்

ஒளிப்பதிவு,ஒளித்தொகுப்பு:-ஜீவா ராஜ்

நடனம்:-ஊரெழு பகி , அட்விக்

தயாரிப்பு:-சிவேந்தன்,மதன்.சி

இயக்கம்:-வாகீஸ்பரன் இராசையா

Visits of Current Page: 223
Visits of Current Page: 1
GlobalTotal: 109911

Leave a Reply