தமிழி பற்றிய வரலாற்று உண்மை ஒலி ஒளியில்

தமிழி பற்றிய வரலாற்று உண்மையை ஒலி ஒளியில் ஆவணப்படுத்தும் மிக உன்னதமான உழைப்பு . தமிழ் எந்நாளும் நிலைத்து நிற்கும்.பல வருடங்களுக்கு முன்பு வெளி வந்த இந்த தொடரை உங்களுக்காக இங்கே பதிவிடுகிறேன்.

தொடரின் முதலாம் பாகம்

கீழே தரப்பட்டிருக்கும் இணையதள குறியீடுகளின் மேலே சொடுக்குவதன் மூலம் தொடரின் அனைத்து பக்கங்களையும் நீங்கள் பார்வையிடலாம் .

பாகம் 2 https://www.youtube.com/watch?v=W8wSEVQb8wc

பாகம் 3 https://www.youtube.com/watch?v=q5M0gXJxSnc

பாகம் 4 https://www.youtube.com/watch?v=PQRqsuEHL5I

பாகம் 5 https://www.youtube.com/watch?v=yZfQ-XZYRaE

பாகம் 6 https://www.youtube.com/watch?v=P4ceVHc818k

பாகம் 7 https://www.youtube.com/watch?v=aWIs17rSCg0

பாகம் 8 https://www.youtube.com/watch?v=SzOy3CBkBvI

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *