கீழடி ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்திருக்கக்கூடும்

தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறை தற்போது கீழடி தொகுப்பு, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை, கங்கை கொண்ட சோழபுரம், மயிலாடும்பாறை, கொடுமணல் ஆகிய இடங்களில் தொல்லியல் ஆய்வுகளை நடத்திவருகிறது.

தோண்ட தோண்ட கிடைக்கும் பழந்தமிழர் பொருட்கள்

நன்றி BBC Tamil

Visits of Current Page: 370
Visits of Current Page: 1
GlobalTotal: 109918

Leave a Reply