கீழடி ஒரு பெரிய நகரமாக இருந்திருக்கக்கூடும்

Visits of Current Page:867
GlobalTotal: 358701

தமிழ்நாடு அரசின் தொல்லியல் துறை தற்போது கீழடி தொகுப்பு, ஆதிச்சநல்லூர், சிவகளை, கொற்கை, கங்கை கொண்ட சோழபுரம், மயிலாடும்பாறை, கொடுமணல் ஆகிய இடங்களில் தொல்லியல் ஆய்வுகளை நடத்திவருகிறது.

தோண்ட தோண்ட கிடைக்கும் பழந்தமிழர் பொருட்கள்

நன்றி BBC Tamil

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *