வன்னி மண்ணில்.. சொகுசு SOFA கதிரை தொழிற்சாலை.

இன்றைய காணொளியில் ஈழத்து வன்னி மண்ணில் இயங்கும் KMT sofa தொழிற்சாலையை காண்பித்து உள்ளேன்

தொடர்புகளுக்கு: KMT sofa – 0775102378.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *