இனிய தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் 2023

Visits of Current Page:990
GlobalTotal: 306411

நல்லவை நினைத்து

நல்லொழுக்கம் பேணி

நல்குரவு மதித்து

நல்லுறவு காத்து

நற்செயல் புரிந்து

நற்செய்தி கேட்டு

இல்லாருக்கு உதவி

நல்லோர் மதிக்க

இல்லத்தில் இன்பமும்

உள்ளமதில் மகிழ்வும்

என்றும் செழித்து

ஏற்றமுடன் வாழ

குறையற்ற வாழ்வு குன்றாது

இருக்க இறையருள் கூடிய

நிறைந்த வளம் மிகுந்த

சந்தோசம் வெற்றி

இவற்றை எல்லாம்

இந்த இனிய புத்தாண்டு உங்களுக்கு கொண்டுவரட்டும்

இனிய புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *