ரமலான் நல்வாழ்த்து

அனைத்து இஸ்லாமிய நண்பர்களுக்கும் ,
சகோதர, சகோதரிகளுக்கும்
ரமலான் நல்வாழ்த்துக்களை
தெரிவித்து கொள்கின்றோம்.

Loading

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *